1

Téma: Zombies: A Living History (History Channel)

Dokumentární film zabývající se kulturou, historií a teoriemi v souvislosti se zombiemi.


http://youtu.be/r51RA4VSrT0